Aanmeldingsformulier

  • Het e-mailadres van het koorlid zelf wordt enkel gebruikt als extra, naast het e-mailadres van de ouder(s). En natuurlijk voor studenten!
  • Als beide ouders mail willen ontvangen: graag ook Ouder 2 invullen.
  • Graag beide teksten onderaan dit formulier aandachtig lezen!
Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Beleid m.b.t. foto- en filmmateriaal

Omdat deze (internet-)tijd vraagt om een duidelijk beleid met betrekking tot het gebruik van

foto- en filmmateriaal heeft het bestuur onderstaand besluit genomen:

 

Gebruik foto- en filmmateriaal
Tijdens repetities, concerten, workshops en andere activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto- en video-opnamen gemaakt door en voor de vereniging. Alles wat wij, Vereniging Groninger Kinder- en Jeugdkoor, vastleggen is bedoeld voor ons eigen beeld- en geluidarchief. Wij gebruiken dit materiaal voor onze website, Facebookpagina en documenten als flyers voor concerten en open lessen, programmaboekjes en concertaankondigingen. Wij geven geen beeldmateriaal vrij aan externen, zonder daarvoor van te voren toestemming te vragen aan de betreffende ouders. Een uitzondering hierop zijn groepsfoto's.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven door middel van het sturen van een
e-mail aan de administratie. Wij zorgen er dan voor, dat foto's waar uw kind op staat, niet op onze website, sociale media zoals Facebook of in verenigingsdocumenten worden gepubliceerd.

Ouders maken zelf ook vaak foto's tijdens concerten en andere activiteiten van het koor of geven hun kinderen camera's (of mobiele telefoons) mee om mooie momenten vast te leggen. Het is voor ons ondoenlijk te voorkomen dat leden die niet gefotografeerd willen of mogen worden op deze manier toch op foto's en films terecht komen. Wij kunnen daar dan ook geen verantwoordelijkheid voor dragen. Wel letten wij erop wanneer we deze beelden overnemen, of ze zonder bezwaar gepubliceerd kunnen worden.

Het kan voorkomen dat u als fotograferende of filmende ouder door bestuursleden wordt geattendeerd op het feit dat sommige kinderen niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

 

Vereniging Groninger Kinder- en Jeugdkoor


Beleid m.b.t. beëindiging van het lidmaatschap

In het verleden gebeurde het wel eens, dat kinderen/jeugd zonder feitelijke afmelding door hun ouders/verzorgers van het koor 'verdwenen'. De vereniging ging daar toendertijd coulant mee om; het hoeft echter geen betoog dat deze gang van zaken niet netjes is.
Wij hebben daarom besloten dat het lidmaatschap steeds voor een periode van een jaar is. Tussentijds opzeggen is mogelijk, maar onwenselijk en leidt niet tot restitutie van de contributie.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester en/of secretaris.
Het lidmaatschap eindigt automatisch in het jaar waarin de 18-jarige leeftijd wordt bereikt.