Actueel


Audities

Studentenkoor houdt regelmatig audities voor alle stemgroepen na aanmelding.

 Protocol repetities GKJK

Tamarisk

Uitgangspunten: ouders/begeleiders mogen de school niet in, kinderen mogen alleen door de deur links naar het speellokaal/repetitieruimte en weer terug. 

 

Uitwerking Stap-in-Koor

 • Ouders/begeleiders en kinderen wachten buiten tot Marthje de kinderen komt halen (15:30)
 • Marthje zorgt voor desinfectiemiddel en voor ventilatie van de ruimte
 • Kinderen hebben van te voren geplast, want dat kan op de Tamarisk niet
 • Ouders/begeleiders wachten buiten tot Marthje de kinderen na afloop van de repetitie naar buiten begeleidt. (16:15)
 • Tijdens de repetitie en tijdens het wachten op de kinderen kunnen de ouders/begeleiders  dus ook niet in de school verblijven 

Uitwerking Kinderkoor

 • Kinderen (en evt. ouders/begeleiders) wachten buiten tot Marthje de kinderen ophaalt. (16:30)
 • Kinderen gaan rechtstreeks naar de repetitieruimte (geen stoelen halen!)
 • Kinderen houden 1,5 meter afstand van Marthje 
 • Marthje zorgt voor desinfectiemiddel en voor ventilatie van de ruimte
 • Kinderen hebben van te voren geplast, want dat kan op de Tamarisk niet
 • Ouders/begeleiders wachten buiten tot Marthje de kinderen na afloop van de repetitie naar buiten begeleidt. (17:30)
 • Tijdens de repetitie en tijdens het wachten op de kinderen kunnen de ouders/begeleiders dus ook niet in de school verblijven 

 

Parcival

Uitgangspunten: Repetities kunnen alleen plaatsvinden in de gymzaal in het gebouw aan de Reggestraat 1 (op loopafstand van het gebouw waar de repetities eerst waren) De zaal mag alleen zonder schoenen betreden worden en er mogen geen stoelen in de zaal worden geplaatst.

 

Uitwerking Jeugdkoor

 • Jeugd wacht buiten het gebouw (Reggestraat 1) tot Mirna ze komt halen (16:30)
 • Koorleden houden 1,5 meter afstand van Mirna
 • Koorleden en dirigent trekken voor het betreden van de zaal hun schoenen uit
 • Mirna zorgt voor desinfectiemiddel en ventilatie van de ruimte 
 • Zitten kan alleen op de aanwezige banken
 • Mirna begeleidt de jeugd naar buiten na afloop van de repetitie om 17:45).

 

Uitwerking Studentenkoor

 • Koorleden houden afstand van elkaar en Mirna
 • Koorleden en dirigent trekken voor het betreden van de zaal hun schoenen uit
 • Mirna zorgt voor desinfectiemiddel en ventilatie van de ruimte 
 • Mirna maakt een kooropstelling waarin de leden op afstand van elkaar staan
 • Zitten kan alleen op de aanwezige banken
 • Koorleden lopen alleen van de ingang naar de repetitieruimte en terug en komen niet op andere plekken in het gebouw.